Fabrikken – Buttons og profileringsprodukter

Fabrikken ved Kirkens Bymisjon Vestfold er en arbeidstreningsarena som driver med produksjon av profileringsartikler. Vi er i dag Norges største produsent av buttons, og produserer også klistremerker, navneskilt, trykksaker og andre profileringsprodukter. De ansatte ved Fabrikken har bakgrunn fra arbeidsrettede tiltak, trykkeri og grafisk bransje.

Med en tydelig fagplan, inviterer og inspirerer vi våre deltagere til å oppnå mål satt i felleskap. Med arbeidstrening, samtaler, kartlegging og støtte gir vi muligheten til den enkelte selv, å gjøre noe med sin livssituasjon. Arbeidsglede og trivsel er med på å skape en meningsfull arbeidshverdag.

Vi setter brukermedvirkning høyt. Mennesker som får arbeidstrening hos oss blir sett og respektert for den de er. Deltagerne gis også mulighet til å påvirke og utvikle vår produksjon. Vi ser at dette styrker og motiverer deltageren på en positiv måte.

Fra vår Fabrikk i Tønsberg leverer vi hvert år mange hundretusen buttons til næringslivet og privatkunder over hele landet. Det samfunnsansvaret disse kunder tar ved å bruke Fabrikken som leverandør, gir oss muligheten til å utvikle vårt tilbud til våre deltagere og oppnå gode resultater for samfunnet.

Informasjon og bestilling

På www.button.no finner du mer informasjon, prislister og maler du kan bruke for oppsett. På vår hjemmeside finner du bestillingskjema som brukes ved bestilling. Vanlig produksjonstid er fra fire til fem virkedager, samt eventuell postgang.
Trenger du hjelp med utforming bistår vi med det.
Ved spørsmål send epost til post@button.no eller ring oss på 47 79 77 24.

Vi tror på møter mellom mennesker som kraft til å skape toleranse, utvikling og rom for alle.