Design og maler

Hvordan skal et buttonsdesign settes opp?
 

Trykkspesifikasjoner

Illustrator

– Velg CMYK fargemodus

– Konverter all ferdig tekst til outline

– Lagre filen i PDF

– eller AI-format

 

Photoshop

– Velg CMYK fargemodus

– Lag dine trykkfiler i 300 dpi

– Ikke merge eller flatten ayers

– Lagre filen i PDF

– eller PSD-format

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-340cdaa9c2a9c34a349d8cd80e9d3c84' }}
 
 
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-6126b6e54f718ceae38505bc26801bb1' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0112c2aca87ad616b639bc694e60b4b0' }}

Utfallende trykk

Når du skal lage en trykkfil for buttonsproduksjon må motivet du skal bruke være utfallende. Det vil si at motivet/bakgrunnsfargen har en større diameter enn den ferdige button fordi trykket skal bøyes rundt kanten på det ferdige produktet.Vi ønsker 5 mm utfall på alle trykkfiler. For en 55 mm button betyr det 65 mm trykkflate. Se våre maler under.

 

Tekst og motiv

For at resultatet skal bli best mulig er det viktig at tekst og/eller motiv ligger 2-3 mm innenfor ytterkanten av buttonen, da den krummer seg noe.

 

Filformat

Vi ønsker originaler i PDF- eller PSD-format med 300 dpi oppløsning i CMYK modus. Vi kan selvfølgelig også ta i mot andre billedformater, men husk alltid minimum 300 dpi oppløsning.Vi gjør oppmerksom på at Word og Powerpoint dokumenter egner seg dårlig til produksjon av trykkfiler. Har du laget designet i et slikt filformat, ber vi deg konvertere dette til en PDF-fil før du sender den.

 

Farger

Alle trykksaker til buttons og klitsremerker blir produsert digitalt i CMYK format. Det betyr at bider/artwork som kommer i RGB format, automatisk blir konvertert til CMYK under produksjonen. Lever derfor alltid trykkfiler i CMYK format.Vi gjør oppmerksom på at eksakte PMS/trykk farger kan ikke garanteres da dette vil kunne variere i forhold til hva slags farge og underlag dette blir trykket på.